Възстановителният център предлага всички услуги тип хоспис:

  • 24/7 часа внимание и грижи за болни и възрастни хора;
  • ежедневно раздвижване, измерване на кръвно налягане и измерване на кръвна захар в помощ за възстановяване на хора след операция,прекаран инсулт/инфаркт;
  • проследяване на общото здравословно състояние на всички настанени в дома за стари хора;
  • контролиран прием на изписани от специалист лекарства за по-добра грижа за диабетно болни и хора с деменция;
  • посещение в дома за стари хора и грижа за възрастите хора, веднъж седмично и при нужда, на общопрактикуващ лекар;
  • посещение и консултация веднъж седмично с психолог в специализирания ни дом  спомагащо грижите за хора с деменция ,депресивни състояния и психологически проблеми;
  • Както и помощ при гледане на болни и стари хора след операция, прекаран инсулт/инфаркт;
  • посещение от специалист- при необходимост в хосписа за по-качествено възстановяване и добра грижа на възрастните и болни хора настанени в дом за гледане на стари хора "Дом Сава";
  • указания за хранене от експерт по лечебно хранене за правилното гледане на болни  настанени в дом за възрастни;

Нашият екип се състои от: личен лекар на Дом Сава, лекар специалист (на повикване), рехабилитатор, психолог, парамедик, ЕЛХ (диетолог), специалист нетрадиционна медицина, санитар, аниматор, готвач, шофьор.